بررسی پیج رنک گوگل

پیج رنک چیست

پیج رنک
پیج رنک یک شاخص اندازه گیری کیفیت متریک است که توسط سازندگان گوگل Larry Page و Sergey Brin ایجاد شده است. مقدار پیج رنک بین ۰ تا ۱۰ است، این مقدار میزان مهم بودن سایت، اعتبار سایت و اقتدار سایت را با توجه به الگوریتم های گوگل مشخص میکند. پیج رنک بطور مستقیم در رتبه بندی موتور جستجوگر گوگل اثر نمیگذارد. بطور مثال امکان دارد یک سایت با پیج رنک ۲ در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل باشد در حالی که یک سایت با پیچ رنک ۶ در همان عبارت جستجو شده در صفحه دوم نتایج باشد.

What is PageRank

PageRank (PR) is a quality metric invented by Google’s owners Larry Page and Sergey Brin. The values 0 to 10 determine a page’s importance, reliability and authority on the web according to Google. This metric does not, however, directly affect a website’s search engine ranking. A website with a PR 2 could be found on the first page of search results while a website with a PR 6 for the same keyword may appear on the second page of search results.

تاریخچه پیج رنک

برای اولین بار ایده استفاده فرمولی از نتیجه بررسی لینک به عنوان یک مقدار ویژه در سال ۱۹۷۶ ( سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ شمسی ) توسط Gabriel Pinski و Francis Narin که در زمینه رتبه بندی مجلات علمی کار میکردند گفته شد. پیج رنک در دانشگاه استنفورد توسط لری پیج و سرگئی برین در سال ۱۹۹۶ ( سال ۱۳۷۴-۱۳۷۵ شمسی ) در بخشی از یک پروژه در زمینه نوع جدیدی از موتورهای جستجوگر ایجاد و استفاده شد. سرگئی برین بود که ایده رتبه بندی اطلاعات بر روی وب میتواند در یک سلسله مراتب توسط محبوبیت لینک ارائه شود: یک صفحه وقتی رتبه بالاتری خواهد داشت که تعداد لینک بیشتری داشته باشد.Rajeev Motwani و Terry Winograd با کمک هم اولین مقاله در مورد پروژه پیج رنک و نسخه اولیه موتور جستجوگر گوگل در سال ۱۹۹۸ ( سال ۱۳۷۶-۱۳۷۷ شمسی ) منتشر کردند. مدت کوتاهی بعد، لری پیج و سرگئی برین گوگل را تاسیس کردند. شرکت گوگل پشتوانه موتور جستجوگر گوگل شد. درحالی که پیج رنک فقط یکی از چندین فاکتور موثر در رتبه بندی نتایج جستجوی گوگل بود، یکی از پایه‌ها و اساس سایر ابزار جستجوی گوگل شد.

عبارت پیج رنک برگرفته از نام لری پیج، توسعه دهنده پیج رنک است، و یک مفهوم در وب است. این کلمه یک نماد تجاری گوگل است، و پروسه محاسبه پیج رنک ثبت اختراع شده ( آمریکا شماره ثبت اختراع ۶.۲۸۵.۹۹۹) است. اگرچه، امتیاز ثبت اختراع پیج رنک به دانشگاه استنفورد اختصاص داده شده است نه به گوگل. گوگل دارای لایسنس منحصر بفرد برای استفاده از پیج رنک از دانشگاه استنفورد دارد. دانشگاه استنفورد ۱.۸ میلیون سهام از شرکت گوگل در ازای استفاده از این اختراع دریافت کرده است. این سهام در سال ۲۰۰۵ ( سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴ شمسی ) به مبلغ ۳۳۶ میلیون دلار فروخته شد.

پیج رنک تحت تاثیر مقاله‌های تحلیل استنادات نوشته شده توسط Eugene Garfield در سال ۱۹۵۰ (سال ۱۳۲۸-۱۳۲۹ شمسی) در دانشگاه پنسیلوانیا و بالاتر از جستجو نوشته شده توسط Massimo Marchiori در دانشگاه پادوا و مقاله‌ای نوشته شده توسط Jon Kleinberg که در HITS در همان سال اختراع پیج رنک ارائه شده بود، قرار گرفت. بنیانگذاران گوگل با استناد از مقالات Garfield, Marchiori, و Kleinberg در مقالات اصلی خوداستفاده کردند.

یک موتور جستجوگر کوچکی به نام RankDex طراحی شده توسط Robin Li در سال ۱۹۹۶ ( سال ۱۳۷۴-۱۳۷۵ شمسی ) با یک استراتژی شبیه به پیج رنک نتایج جستجوی خود را رتبه بندی میکرد. این تکنولوژی و استراتژی موتور جستجوگر RankDex در سال ۱۹۹۹ ( سال ۱۳۷۷-۱۳۸۸ شمسی ) ثبت اختراع شد و بعدها وقتی Robin Li سایت Baidu را در چین تاسیس کرد از این تکنولوژی بهره برد. کار Robin Li اشاره به بخشی از الگوریتم پیج رنک که توسط لری پیج ثبت اختراع شده بود میکند.

PageRank History

The idea of formulating a link analysis problem as an eigenvalue problem was probably first suggested in 1976 by Gabriel Pinski and Francis Narin, who worked on scientometrics ranking scientific journals.PageRank was developed at Stanford University by Larry Page and Sergey Brin in 1996 as part of a research project about a new kind of search engine.Sergey Brin had the idea that information on the web could be ordered in a hierarchy by “link popularity”: a page is ranked higher as there are more links to it.It was co-authored by Rajeev Motwani and Terry Winograd. The first paper about the project, describing PageRank and the initial prototype of the Google search engine, was published in 1998:shortly after, Page and Brin founded Google Inc., the company behind the Google search engine. While just one of many factors that determine the ranking of Google search results, PageRank continues to provide the basis for all of Google’s web search tools.

The name “PageRank” plays off of the name of developer Larry Page, as well as the concept of a web page.The word is a trademark of Google, and the PageRank process has been patented (U.S. Patent 6,285,999). However, the patent is assigned to Stanford University and not to Google. Google has exclusive license rights on the patent from Stanford University. The university received 1.8 million shares of Google in exchange for use of the patent; the shares were sold in 2005 for $336 million.

PageRank was influenced by citation analysis, early developed by Eugene Garfield in the 1950s at the University of Pennsylvania, and by Hyper Search, developed by Massimo Marchiori at the University of Padua. In the same year PageRank was introduced (1998), Jon Kleinberg published his important work on HITS. Google’s founders cite Garfield, Marchiori, and Kleinberg in their original papers.

A small search engine called “RankDex” from IDD Information Services designed by Robin Li was, since 1996, already exploring a similar strategy for site-scoring and page ranking.The technology in RankDex would be patented by 1999 and used later when Li founded Baidu in China. Li’s work would be referenced by some of Larry Page’s U.S. patents for his Google search methods.

پیج رنک در سال ۲۰۱۳

پیج رنک هم اکنون یکی از ۲۰۰ فاکتوری است که گوگل برای تعیین محبوبیت صفحات سایت استفاده میکند.
پیج رنک دیگر یکی از فاکتورهای رتبه بندی نتایج جستجوی گوگل نیست! با این حال، رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل بطور غیر مستقیم با پیج رنک صفحاتی که سایت شما را لینک کرده است ارتباط دارد.
لینکهای با پیج رنک بالا هنوز مهم و تاثیر گذار در اقتدار صفحات هستند، اما لینکها باید مرتبط باشند. یک لینک از یک سایت با پیج رنک ۱۰، اما از با موضوع غیر مرتبط، باعث بهبود به میزان زیاد در رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل نمیشود.
بدست آوردن لینکهایی با پیج رنک بالا بصورت غیر طبیعی (خرید بک لینک … ) یک ریسک برای پنالتی شدن و از دست دادن پیج رنک کنونی سایت شما است.

PageRank in 2013

PageRank is now one of 200 ranking factors that Google uses to determine a page’s popularity.
It is no longer a determining factor for a web page’s search rankings in Google, however, your site’s position in the SERPs can be affected indirectly by the PR of the pages linking to you.
Links with higher PR are still important to improve a page’s authority, but the links must be relevant. A link from a website with PR 10, but an unrelated topic, does not enhance your website’s position in the SERPs.
Earning high PR links in an unnatural way can risk penalty and loss of your own PR.

Webmasters all over the world know what a Google PageRank is because it has been around since the beginning of SEO, but even some experts are unsure whether a high PR is effective or not for SEO today. This article will clarify some myths about PR and suggest some facts in favor of working toward a high PR for a site.

First you must know that PR is a logarithmic calculation of various factors that point toward your site, showing its reliability and relevance. The difference between a PR 4 and a PR 5 is five to ten times more than the difference between a PR 2 and PR 3. You are likely to find 100 times more pages with a PR 2 than with a PR 4 on the web. If your home page has a PR 6 you are among the top 0.1% of websites, which is a great achievement.

You can learn more about the calculation initially invented to determine a page’s PR in an article on WebWorkShop.net by Phil Craven. If you are more interested in the logical and practical than the technical aspects of PR, read on.

Some experts think that PR is an ineffective ranking factor for the following reasons:

The calculation of a PR is inaccurate and biased in some cases. The simple example to illustrate this is that pages such as Facebook, Microsoft and Yahoo are as popular as Google, however, their PR ranges from 8 to 9 while Google’s PR is 10.
If you check the PR of websites in the first page of Google search results you will find many sites with lower PR’s on the top and sites with higher PR’s toward the bottom. This may be in part due to the Caffeine update released by Google, which resulted in fresh, unranked content being able to feature in the top of search results.
Under the latest Google updates (Panda and Penguin), newer search algorithms using social signals, user generated content and fresh content are dominating the ranking signals, leaving PR as less important.
Google removed PR from its Webmaster Tools some years ago.
The reasons why PR is still relevant are as follows:

PageRank is still one of the 200-odd ranking signals Google uses.
If two websites have very similar quality content, on-page SEO, and in/outbound links – but different PR’s – the site with a higher PR will appear higher in search results. This is a good example of PR giving you an edge over your competitors.
Although fresh content (with no PageRank) can rank high since Google released the Caffeine (Freshness) update, after a period of time this content will fall in search position and be replaced by content that has links from high PR sites. See a tech blogger’s case study about this on Minterest.com.
High PR backlinks still matter if they are relevant and natural.
Guest bloggers usually prefer writing for sites with a high PR.
Once you get a high PR, people will want to link to you more often. Earning more popularity on the web will increase your search engine ranking so that you appear at the top of the SERPs for your target keywords. In this way PR can indirectly affect search ranking.
Your primary reason to increase your PR, however, is to be viewed as an authority in the industry and not to earn a higher search ranking. There are no easy routes to earn a high PR. A blend of quality link building strategies, great on-page SEO, user-generated and updated content (blog and blog comments), a good internal linking structure, earning links for your inside pages, enhanced site speed, high conversion rates, good usability and a prominent social media presence collectively contribute to improving your PageRank. The major criterion to get a high PR is to earn links from other sites. As the popularity of your site increases on the web, search engine crawlers see inbound links pointing to your site as votes of recommendation for your content.

عوامل افزایش پیج رنک

Improve PageRank

عوامل کاهش پیج رنک

Things That Can Lead to a Loss of PR

When you link to another site you do not lose your PR, as some people think. It is only counted as a vote. When you add new pages to your site there is a dilution in your PR to a small extent, however, if you build links to your inside pages and improve their PR, your home page PR is also enhanced over time. A site might lose PR if a site with a high PR removes their links pointing to your site. Prohibited activity, such as hidden text links, paid and irrelevant links, cloaking, site-wide linking and automated link exchanges can reduce your site’s PR as well.

خلاصه مطلب پیج رنک

گوگل از پیج رنک جهت رتبه بندی نتایج جستجو و تعیین محبوبیت یک سایت استفاده میکند.
پیج رنک یکی از چند فاکتور رتبه بندی برای یک وب سایت است.
ساخت لینک از صفحات با پیج رنک بالا یکی از راه های افزایش پیج رنک سایت میباشد.

PageRank Flashback

Google used to use the PR of a site to determine its position in search results.
It was one of the major ranking factors for a website.
Obtaining links from pages with a higher PR were seen as a way to earn higher PR yourself.

منابع:

What is a PageRank and How Important is it in 2013? | WooRank Blog
PageRank
What Is PageRank and How Do I Use It?