سی‌تی‌ار CTR چیست؟

سی‌تی‌ار ( به انگلیسی CTR ) در بخش تبلیغات یکی از راه‌های اندازه‌گیری (میزان) موفقیت یک تبلیغ آنلاین برای یک وب سایت خاص و همچنین تعداد کلیک کاربران برروی یک لینک خاص است.

Click-through rate

Click-through rate (CTR) is a way of measuring the success of an online advertising campaign for a particular website as well as the effectiveness of an email campaign by the number of users that clicked on a specific link.

هدف از سی‌تی‌ار ( CTR )

هدف از سی‌تی‌ار ( CTR ) دریافت واکنش اولیه بازدید کنندگان وب سایت است. مردم به طور معمول از یک سایت برای (با هدف) مشاهده تبلیغات مراجعه نمی کنند ، همانطور که مردم به ندرت تلویزیون را با هدف دیدن تبلیغات مشاهده می کنند.
بازاریابان می خواهند از واکنش بازدید کننده سایت مطلع باشند. باتوجه به فناوری حال حاضر، تقریبا غیرممکن است که به طور کامل از واکنش احساسی ( حسی که بازدیدکننده ) به سایت دارد و همچنین اثر سایت بر نام تجاری شرکت مطلع شد.یکی از راه‌های بدست آوردن این اطلاعات محاسبه سی‌تی‌ار CTR است.سی‌تی‌ار CTR اقدامی است برای محاسبه نسبت بازدید کننده‌هایی تبلیغ را مشاهده کردن به بازدیدکننده‌هایی که بعد از دیدن آن تبلیغ به صفحه دیگری هدایت شده‌اند که در آن شاید یک آیتم برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن محصول و یا خدمات باشد.

Purpose CTR

The purpose of click-through rates is to capture customers’ initial response to websites. Most commercial websites are designed to elicit some sort of action, whether it be to buy a book, read a news article, watch a music video, or search for a flight. People generally don’t visit a website with the intention of viewing advertisements, just as people rarely watch TV with the purpose of consuming commercials.
Marketers want to know the reaction of the web visitor. Under current technology, it is nearly impossible to fully quantify the emotional reaction to the site and the effect of that site on the firm’s brand. One piece of information that is easy to acquire, however, is the click-through rate. The click-through rate measures the proportion of visitors who initiated action with respect to an advertisement that redirected them to another page where they might purchase an item or learn more about a product or service. Here we have used “click their mouse” on the advertisement (or link) because this is the generally used term, although other interactions are possible.

فرمول محاسبه سی‌تی‌ار

سی‌تی‌ار تعداد دفعات کلیک بر روی تبلیغات تقسیم بر کل دفعات دیده شده:

سی‌تی‌ار =  تعداد مشاهده ÷ تعداد کلیک

سی‌تی‌ار تبلیغات آنلاین

سی‌تی‌ار تبلیغات ، یک فاکتور ارزش بندی تعداد کلیک روی تبلیغات تقسیم بر تعداد دفعات دیده شدن تبلیغ بیان شده و بیشتر اوقات مقدار سی‌تی‌ار بر حسب درصد اعلام می شود.برای مثال ، اگر یک بنر تبلیغاتی ۱۰۰ بار دیده شده باشد و فقط یکبار روی آن کلیک شده است، پس سی‌تی‌ار این تبلیغ یک درصد هست.
سی‌تی‌ار
سی‌تی‌ار بنرهای تبلیغاتی درطول زمان کاهش می یابد.وقتی یک بنر تبلیغاتی به نمایش در می‌آید، غیر طبیعی نیست اگر سی‌تی‌ار آن بیشتر از ۵ درصد باشد.بعد از مدتی این میزان کاهش یافته و بطور میانگین به ۰.۳ یا ۰.۲ درصد میرسد.در اکثر موارد، ۲ درصد سی‌تی‌ار یک مقدار موفقیت آمیز محسوب میشود، هر چند مقدار دقیق سی‌تی‌ار موفق مورد بحث هست و هنوز مقدار دقیقی تعیین نشده است و نسبت به شرایط متفاوت خواهد بود.مقدار میانگین سی‌تی‌ار ۳ درصد در سال ۱۹۹۰ به مقدار ۰.۴-۲.۴ درصد در سال ۲۰۰۲ کاهش یافته است.تبلیغات به طور معمول برای دریافت درصد بالاتر سی‌تی‌ار هستند، اما داشتن تعداد کلیک بالا اما تعداد کم فروش محصول یک تبلیغ نامطلوب است.اما با انتخاب سایت‌های تبلیغاتی مناسب با نزدیکی موضوع خوب، (به عنوان مثال، مجله فیلم برای تبلیغات فیلم) همان بنر می تواند سی‌تی‌ار بالاتر و مطلوبتری را ایجاد کند.
هر چند آگهی های شخصی ، در فرمت های غیرمعمول و غیر استاندارد و مزاحم نرخ سی‌تی‌ار بیشتری نسبت به از بنرهای استاندارد دارند، اما اغلب بینندگان از مشاهده آنها اجتناب می کنند(پنجره را می بندند).

سی‌تی‌ار ایمیل

سی‌تی‌ار ایمیل به تعداد گیرندگان ایمیل که بر روی یک یا چند لینک کلیک خواهند کرد و به سایت ، بلاگ یا دیگر مقصدها هدایت می‌شوند گفته می شود.به طور ساده‌تر، ایمیل سی‌تی‌ار به تعداد کلیک گفته می‌شود که توسط ایمیل ایجاد می‌شود.
ایمیل سی‌تی‌ار، به صورت درصد بیان می‌شود و حاصل تقسیم تعداد کلیک‌ها تقسیم بر تعداد ایمیل‌های (از پیش مشخص شده) ارسال شده (و توسط گیرنده دریافت شده )است.

Construction CTR

The click-through rate is the number of times a click is made on the advertisement divided by the total impressions (the times an advertisement was served):
Click-through rate (%) = Click-throughs (#) / Impressions (#)

Online Advertising CTR

The click-through rate of an advertisement is defined as the number of clicks on an ad divided by the number of times the ad is shown (impressions), expressed as a percentage. For example, if a banner ad is delivered 100 times (100 impressions) and receives one click, then the click-through rate for the advertisement would be 1%.

CTR سی‌تی‌ار

Click-through rates for banner ads have fallen over time. When banner ads first started to appear, it was not uncommon to have rates above five percent. They have fallen since then, currently averaging closer to 0.2 or 0.3 percent. In most cases, a 2% click-through rate would be considered very successful, though the exact number is hotly debated and would vary depending on the situation. The average click-through rate of 3% in the 1990s declined to 2.4%-0.4% by 2002. Since advertisers typically pay more for a high click-through rate, getting many click-throughs with few purchases is undesirable to advertisers. Similarly, by selecting an appropriate advertising site with high affinity (e.g., a movie magazine for a movie advertisement), the same banner can achieve a substantially higher CTR. Though personalized ads, unusual formats, and more obtrusive ads typically result in higher click-through rates than standard banner ads, overly intrusive ads are often avoided by viewers.

Email CTR

An email click-through rate is defined as the number of recipients who clicked one or more links in an email and landed on the sender’s website, blog, or other desired destination. More simply, email click-through rates represent the number of clicks that your email generated.
Email click-through rate, is expressed as a percentage, and calculated by dividing the number of click throughs by the number of messages delivered.
Most email marketers use this metrics along with open rate, bounce rate and other metrics, to understand the effectiveness and success of their email campaign. In general there is no ideal click-through rate. This metric can vary based on the type of email sent, how frequently emails are sent, how the list of recipients is segmented, how relevant the content of the email is to the audience, and many other factors. Even time of day can affect click-through rate. Sunday appears to generate considerably higher click-through rates on average when compared to the rest of the week.
Every year studies and various types of research are conducted to track the overall effectiveness of click-through rates in email marketing.

منبع:
Click-through rate (CTR) Wiki
سی‌تی‌ار CTR چیست؟
5 - 16

نوشته شده توسط تیم سئو قالبفا در تاریخ 15 جولای 2013 دسته : سئو داخلی