آموزش بهینه سازی Avoid landing page redirects

Avoid landing page redirects
از استفاده آدرسهایی که ریدارکت می‌شوند خودداری کنید.

Landing page redirects چیست؟

Landing page redirects از دو اصطلاح کلیدی در سئو سایت تشکیل شده است. این دو اصطلاح عبارتند از Landing page و Redirect.

Landing page چیست؟

Landing page به محتوای گفته میشود که از طریق یک صفحه سایت با استفاده از آدرس محتوا قابل دسترس باشد. این دسترسی میتواند کلیک کردن بر روی لینکی که آدرس محتوا را در بخش href خود داراست باشد و یا کلیک بر روی آدرس محتوا در بخش src متاتگ‌ها و تگ‌های فراخوانی فایل باشد.
Landing page را میتوان به صفحه فرود ترجمه کرد و میتوان آنرا با باند فرودگاه تشبیه کرد، هواپیما نمونه یک بازدید کننده هست و باند فرودگاه نمونه یک سایت و محل توقف و پارک هواپیما همان Landing page هست. باید کاربر را بطوری هدایت کرد که براحتی محل توقف را پیدا کند و با رضایت کامل به محل Landing page برود.
در مبحث بهینه سازی سایت و افزایش سرعت سایت Landing page به فایلهایی که درون یک سایت فراخوانی میشوند گفته می‌شود. و منظور آدرس لینک‌ها نیست (که البته میتوان آنها را شامل این فاکتور کرد چرا که خود عمل ریدارکت کردن باعث اتلاف زمانی جهت بارگذاری صفحه میشود).

Redirect چیست؟

Redirect یا تغییر مسیر وقتی رخ میدهد که پاسخ سرور کدی به شماره 3.x.x باشد معروفترین و پرکاربردترین ریدارکت‌ها ریدارکت 301 و 302 می باشند. ریدارکت وقتی استفاده میشود که آدرس فایلی تغییر کرده است و توسط ریدارکت آدرس قدیمی را به آدرس جدید هدایت میکنیم.

Avoid landing page redirects چه زمانی رخ می‌دهد؟

وقتی برای نمایش صفحه فرود بیش از یک تغییر آدرس استفاده شود ایجاد میشود.
بطور دیگر این فاکتور زمانی مشکل ایجاد میکند که یکی از فایل های سایت (فایل هایی از قبیل css js images ) به آدرس دیگری ریدارکت شود. یک ریدارکت باعث ایجاد ارسال یک درخواست و زمان انتظار اضافی برای دریافت فایل میشود. بدترین حالت این فاکتور این است که شما فایلی را از یک سایت دیگر استفاده کرده باشید و آن آدرس با چندین ریدارکت به فایل اصلی برسد.

بطور مثال آدرس فایل زیر:

http://www.howcast.ir/theme/css/screen.css	

به آدرس زیر ریدارکت شود (هر نوع ریدارکتی از قبیل 301 و 302 ):

http://www.howcast.ir/css/screen.css

توجه مثال‌ بالا سوری هست و قابل تست نمیباشد!

Google Developer about Avoid landing page redirects:

Avoid landing page redirects when PageSpeed Insights detects that you have more than one redirect from the given url to the final landing page.

“Redirects trigger an additional HTTP request-response cycle and delay page rendering. In the best case, each redirect will add a single roundtrip (HTTP request-response), and in the worst it may result in multiple additional roundtrips to perform the DNS lookup, TCP handshake, and TLS negotiation in addition to the additional HTTP request-response cycle. As a result, you should minimize use of redirects to improve site performance.

Here are some examples of redirect patterns:

example.com uses responsive web design, no redirects are needed – fast and optimal!
example.com → m.example.com/home – multi-roundtrip penalty for mobile users.
example.com → www.example.com → m.example.com – very slow mobile experience.”

GTmetrix about Avoid landing page redirects:

“Redirections on landing pages add delays to the page load and while the redirections are occurring, nothing is shown to the client. In many cases, redirections can be eliminated without changing the function of a page.
Round-trip time (RTT) is the time it takes for a client to send a request and the server to send a response over the network, not including the time required for data transfer. That is, it includes the back-and-forth time on the wire, but excludes the time to fully download the transferred bytes (and is therefore unrelated to bandwidth).

RTTs vary from less than one millisecond on a LAN to over one second in the worst cases, e.g. a modem connection to a service hosted on a different continent from the user. For small download file sizes, such as a search results page, RTT is the major contributing factor to latency on “fast” (broadband) connections. Therefore, an important strategy for speeding up web page performance is to minimize the number of round trips that need to be made. Since the majority of those round trips consist of HTTP requests and responses, it’s especially important to minimize the number of requests that the client needs to make and to parallelize them as much as possible.

Sometimes it’s necessary for your application to redirect the browser from one URL to another. There are several reasons web applications issue redirects:

To indicate the new location of a resource that has moved.
To track clicks and impressions and log referring pages.
To reserve multiple domains, allow for “user-friendly” or “vanity” domains and URLs, and catch misspelled/mistyped URLs.
To connect between different parts of a site or application, different country-code top-level domains, different protocols (HTTP to HTTPS), different security policies (e.g. unauthenticated and authenticated pages) etc.
To add a trailing slash to URL directory names to make their contents accessible to the browser.
Whatever the reason, redirects trigger an additional HTTP request-response cycle and add round-trip-time latency. It’s important to minimize the number of redirects issued by your application – especially for resources needed for starting up your homepage. The best way to do this is to restrict your use of redirects to only those cases where it’s absolutely technically necessary, and to find other solutions where it’s not.

What can I do?

If your service requires redirects, perform the redirection server-side rather than client side, in order to reduce client-side round trip requests. Minimizing HTTP redirects from one URL to another cuts out additional RTTs and wait time for users.”

راهکار رفع فاکتور Avoid landing page redirects

برای رفع فاکتور Avoid landing page redirects باید از آدرس اصلی محتوای مورد نظر در صفحه سایت استفاده کرد تا ریدارکت نشود و وضعیت HTTP آن 200 باشد.
در مثال بالا بهتر است که قالب سایت ویرایش شود و هر کجا که از آدرس

http://www.howcast.ir/theme/css/screen.css

استفاده شده است به آدرس

http://www.howcast.ir/css/screen.css

تغییر دهید.

منابع :

what is landing page - Google Search
Avoid Landing Page Redirects - PageSpeed Insights — Google Developers
Avoid landing page redirects | GTmetrix
آموزش بهینه سازی Avoid landing page redirects
4.3 - 6

نوشته شده توسط تیم سئو قالبفا در تاریخ 29 آگوست 2014 دسته : آموزش بهینه سازی سرعت سایت