آموزش سئو متاتگ توضیحات

استفاده از متا تگ “description” در سایت

خلاصه از مطلب هر صفحه ای می توان تعریف کرد

متا تگ توضیحات به گوگل و دیگر موتور های جستجو توضیح مختصری درباره آن صفحه می دهد.در حالی که عنوان یک صفحه ( تگ title ) ممکن است چند کلمه یا یک عبارت باشد، متا تگ توضیحات صفحه ممکن است یک جمله یا یک پاراگراف کوتاه باشد.
ابزار وبمستر گوگل (Google Webmaster Tools) ابزاری مفید برای آنالیز و بررسی متا تگ توضیحات در اختیار شما قرار می دهد که با آن بتوانید تشخیص دهید کدامیک از متا تگ های صفحات سایتتان کوتاه است یا خیلی بلند است، یا متا تگ توضیحات تکراری است.( همچین ابزاری هم برای تگ title دارد ). متا تگ توضیحات مثل تگ title باید بین تگ های <head></head> صفحه HTML قرار بگیرد.

متا تگ سئو قالبفا

Summaries can be defined for each page

A page’s description meta tag gives Google and other search engines a summary of what the page is about. Whereas a
page’s title may be a few words or a phrase, a page’s description meta tag might be a sentence or two or a short paragraph. Google Webmaster Tools provides a handy content analysis section that’ll tell you about any description meta tags that are either too short, long, or duplicated too many times (the same information is also shown for tags). Like the tag, the description meta tag is placed within the tag of your HTML document.

متا تگ توضیحات چه خوبی هایی دارد؟

متا تگ توضیحات مهم هستند زیرا گوگل ممکن است از متا تگ توضیحات برای خلاصه و چیکده ای برای صفحات سایت شما استفاده کند.

متن متا تگ توضیحات سئو قالبفا که در چکیده نتایج جستجو نشان داده شده است

توجه داشته باشید که ما ( منظور از ما مهندس های گوگل هست چون این متن ترجمه شده کتاب گوگل است و مقصود تیم سئو قالبفا نیست!) می گوییم: “ممکن است” چون گوگل ممکن است بخشی از متن مطلب صفحه سایت شما را انتخاب کند که بیشتر ارتباط دارد با کلمه مورد جستجوی کاربر ( و این متن انتخابی متا تگ توضیحات سایت شما نباشد!) .
همچنین، گوگل ممکن است از توضیحات سایت شما که در دایرکتوری ها ثبت شده است استفاده کند.
اضافه کردن متا تگ توضیحات برای هر صفحه ای یک راه خوب برای پیشنهاد دادن متنی به گوگل در مواردی که گوگل نمی تواند متن خوبی برای چکیده صفحات انتخاب کند.

چکیده سئو قالبفا در نتایج جستجو گوگل که با متا تگ توضیحات سایت هم خوانی ندارند

کلمات در چکیده سایت ( ارائه شده توسط گوگل ) اگر مورد جستجو واقع شده باشند پر رنگ تر و ضخیم تر خواهند شد، و این به کاربر کمک می کند، که آیا این سایت با خواسته او مطابقت دارد یا خیر!

What are the merits of description meta tags?

Description meta tags are important because Google might use them as snippets for your pages. Note that we say “might” because Google may choose to use a relevant section of your page’s visible text if it does a good job of matching up with a user’s query. Alternatively, Google might use your site’s description in the Open Directory Project if your site is listed there (learn how to prevent search engines from displaying ODP data). Adding description meta tags to each of your pages is always a good practice in case Google cannot find a good selection of text to use in the snippet. The Webmaster Central Blog has an informative post on improving snippets with better description meta tags.
Words in the snippet are bolded when they appear in the user’s query. This gives the user clues about whether the content on the page matches with what he or she is looking for. is another example, this time showing a snippet from a description meta tag on a deeper page (which ideally has its own unique description meta tag) containing an article.

اجتناب کنید از:

۱.نوشتن متنی در متا تگ توضیحات که هیچ ارتباطی با متن آن صفحه ندارد.
۲.استفاده از توضیحات کلی و مبهم مثل : “این یک صفحه از سایت است.” یا ” صفحه ای در مورد سئو! ”
۳.پر کردن متا تگ توضیحات با استفاده از کلمات کلیدی.
۴.کپی کردن متن صفحه در متا تگ توضیحات
۵.استفاده از یک متن در متا تگ توضیحات همه صفحات سایت یا تعداد زیادی از صفحات سایت.

Avoid:

۱.writing a description meta tag that has no relation to the content on the page
۲.using generic descriptions like “This is a web page” or “Page about SEO! ”
۳.filling the description with only keywords
۴.copying and pasting the entire content of the document into the description meta tag
۵.using a single description meta tag across all of your site’s pages or a large group of pages

متن متا تگ توضیحات باید خلاصه ای از محتوای صفحه باشد

منابع:
Google Search Engine Optimization Starter Guide
آموزش سئو متاتگ توضیحات
4.9 - 20

نوشته شده توسط تیم سئو قالبفا در تاریخ 31 آگوست 2014 دسته : سئو داخلی