آموزش سئو ساختار آدرس ها

Improve the structure of your URLs

سئو ساختار آدرس مطالب

درک آسان آدرس ها و رساندن مفهوم بسادگی

دسته بندی موضوعی و اختصاص نام مناسب به فایل های سایت، نه تنها به سازمان یافتگی سایت شما کمک
می کند، بلکه به موتور های جستجو کمک می کند تا به راحتی در مطالب سایت شما را عمل خزش را انجام دهند. همچنین با داشتن ساختار “دوستانه تر” آدرس ها به کاربرانی که می خواهند لینک به سایت شما بدهند نیز کمک می کند.
آدرس های بلند و نامفهوم و مرموزانه ( که فقط چند کلمه از آدرس آن قابل تشخیص هست ) احساس نا امنی و یا تهدید کنند!

ساختار نادرست آدرس

آدرس هایی مانند عکس بالا می تواند گیج کننده و غیر دوستانه باشد و کاربران هم به سختی میتوانند آن را بخوانند و هم به سختی آن را بخاطر بسپارند و هم به سختی بتوانند آن را (با حدس) بسازند و هم به سختی به آن لینک بدهند.همچنین، کاربران ممکن است بر این باور باشند که بخشی از آدرس های غیر ضروری هستند، به خصوص اگر آدرس بسیاری از پارامترهای غیر قابل تشخیص را نشان دهد.آنها ممکن است بخشی از آدرس را حذف کنند، و باعث شکستن پیوند شوند!

آدرس شامل کلماتی مرتبط به محتوای صفحه

در صورتی که کاربران ( یا هرکس دیگری) به نوشته مورد نظر درون سایت شما لینک بدهد و در آن لغت های مرتبط به مطلب در لینک هم باشد از نظر موتورهای جستجو آن مطلب حاوی اطلاعات سودمند هست، تا این که آدرس، از اعداد یا پارامتر های عجیب تشکیل شده باشد.

Simple-to-understand URLs will convey content information easily

Creating descriptive categories and filenames for the documents on your website can not only help you keep your site better organized, but it could also lead to better crawling of your documents by search engines. Also, it can create easier, “friendlier” URLs for those that want to link to your content. Visitors may be intimidated by extremely long and cryptic URLs that contain few recognizable words.

URLs like (1) can be confusing and unfriendly. Users would have a hard time reciting the URL from memory or creating a link to it. Also, users may believe that a portion of the URL is unnecessary, especially if the URL shows many unrecognizable parameters. They might leave off a part, breaking the link.

Some users might link to your page using the URL of that page as the anchor text. If your URL contains relevant words, this provides users and search engines with more information about the page than an ID or oddly named parameter would (2).

نمایش آدرس مطلب در نتایج جستجو گوگل

آدرس ها در نتایج جستجو نشان داده خواهد شد

درنهایت ، به یاد داشته باشید که آدرس یک مطلب به عنوان بخشی از نتایج جستجو گوگل ، پایین تر از عنوان و چکیده مطلب نشان داده خواهد شد.مثل عنوان مطلب و چکیده مطلب در نتایج جستجو، کلمه ای در آدرس مطلب وجود داشته باشد و آن کلمه مورد جستجو قرار گرفته باشد ضخیم تر نشان داده خواهد شد و این باعث می شود که احتمال کلیک کردن بر روی نتیجه جستجو بیشتر شود.
گوگل انواع ساختار های آدرس وب را پشتیبانی می کند. حتی آن هائی که پیچیده هستند. ولی داشتن ساختار سایت
ساده، هم به کاربران و هم به موتور های جستجو کمک می کند. بعضی از صاحبان سایت آدرس های داینامیک را به
استاتیک تبدیل می کنند، که این بسیار خوب است، ولی در صورتی که به درستی انجام نشود ،ممکن است مشکلاتی
را برای ربات های گوگل به وجود آورند. برای انجام این کار حتماً در زمینه ایجاد آدرس های بهینه برای موتور های
جستجو به این سایت مراجعه کنید [ساختار آدرس].

URLs are displayed in search results

Lastly, remember that the URL to a document is displayed as part of a search result in Google, below the document’s title and snippet. Like the title and snippet, words in the URL on the search result appear in bold if they appear in the user’s query (3). To the right is another example showing a URL on our domain for a page containing an article about the rarest baseball cards. The words in the URL might appeal to a search user more than an ID number like “www.brandonsbaseballcards.com/article/102125/” would.

Google is good at crawling all types of URL structures, even if they’re quite complex, but spending the time to make your URLs as simple as possible for both users and search engines can help. Some webmasters try to achieve this by rewriting their dynamic URLs to static ones; while Google is fine with this, we’d like to note that this is an advanced procedure and if done incorrectly, could cause crawling issues with your site. To learn even more about good URL structure,we recommend this Webmaster Help Center page on creating Google-friendly URLs.

توجه

کلمات کلیدی در آدرس:آدرس هایی که از کلمات تشکیل شده اند و کلمات استفاده شده در آدرس ها مربوط به محتوای مطالب سایت شما باشد و ساختاری دوستانه برای بازدیدکنندگاه سایت باشند،بازدید کنندگاه آنها را راحت تر به خاطر میسپارند و و احتمال لینک دادن به آنها بیشتر خواهد بود.
ساختار دسته بندی ساده:با استفاده از شاخه ها، محتوای سایت خود را برای کاربران بهینه و سازماندهی کنید، تا آن ها دقیقا
بدانند که در کدام بخش سایت شما هستند.
ارائه یک آدرس برای رسیدن به مطلب:از چندین آدرس برای رسیدن به یک مقاله استفاده نکنید(بدلیل اینکه ارزش هر صفحه بر روی لینک ها تقسیم می شود و تعداد بیشتر لینک ها یعنی تقسیم بیشتر ارزش مطلب)، اگر چند آدرس منتهی به یک مقاله دارید با استفاده از redirect-301 همه را به یک آدرس واحد انتقال دهید. اگر امکان ریدارکت کردن آدرس ها به یک آدرس برایتان مقدور نیست می توانید از آدرس متعارف استفاده کنید rel=”canonical” .

Recommend:

Use words in URLs: URLs with words that are relevant to your site’s content and structure are friendlier for visitors navigating your site. Visitors remember them better and might be more willing to link to them.

Create a simple directory structure: Use a directory structure that organizes your content well and makes it easy for visitors to know where they’re at on your site. Try using your directory structure to indicate the type of content found at that URL.

Provide one version of a URL to reach a document: To prevent users from linking to one version of a URL and others linking to a different version (this could split the reputation of that content between the URLs), focus on using and referring to one URL in the structure and internal linking of your pages. If you do find that people are accessing the same content through multiple URLs, setting up a 301 redirect from non-preferred URLs to the dominant URL is a good solution for this. You may also use canonical URL or use the rel=”canonical” link element if you cannot redirect.

اجتناب کنید از :

۱.استفاده از آدرس های طولانی و آدرس های شامل پارامتر های غیر ضروری و شماره (آیدی) مطلب
۲.انتخاب نام های عمومی برای صفحات مثل: “page1.html”
۳.استفاده بیش از حد کلمات کلیدی در آدرس مثال: “baseball-cards-baseball-cards-baseballcards.htm”
۴.داشتن ساختار پوشه های عمیق تودرتو مثال: “…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html”
۵.استفاده از نام پوشه (دسته یا شاخه ای ) که هیچ ارتباطی به محتوای مطالب درون خود ندارد.
۶.داشتن یه صفحه هم در ساب دامین و هم در دامنه با محتوای یکسان مثال: “domain.com/page.htm and sub.domain.com/page.htm”
۷.استفاده از حروف بزرگ در آدرس ها – بسیاری از کاربران انتظار دارند که آدرس ها با حروف کوچک باشند و بهتر آنها را بخاطر بسپارند.

Avoid:

۱.using lengthy URLs with unnecessary parameters and session IDs
۲.choosing generic page names like “page1.html”
۳.using excessive keywords like”baseball-cards-baseball-cards-baseballcards.htm”
۴.having deep nesting of subdirectories like “…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html”
۵.using directory names that have no relation to the content in them
۶.having pages from subdomains and the root directory access the same content – e.g. “domain.com/page.htm” and “sub.domain.com/page.htm”
۷.using odd capitalization of URLs – many users expect lower-case URLs and remember them better

ربات گوگل و سئو آدرس

منابع:

Google Search Engine Optimization Starter Guide
آموزش سئو ساختار آدرس ها
5 - 6

نوشته شده توسط تیم سئو قالبفا در تاریخ 30 آگوست 2014 دسته : سئو داخلی