آدرس پاکآموزش سئو آدرس Clean URL آدرس پاک

آدرس پاک چیست؟ آدرس پاک آدرسی است که براحتی قابل خواندن باشد و شامل هیچ رشته جستجو یا پارامتر های آدرس نباشد. به نمونه آدرس زیر نگاه کنید: http://example.com/services/index.jsp?category=legal&id=patents این آدرس نمی تواند به براحتی توضیح دهد عنوان یا محتوای …

ارسال شده در سئو داخلی | برچسب‌شده , , , , , |