افزودن تاریخ انقضا فایلآموزش بهینه سازی Add Expires headers

افزودن تاریخ انقضا در هدر فایل‌ها اسم فاکتور: افزودن تاریخ انقضا در هدر فایل‌ها نوع فاکتور: سمت سرور اهمیت: بالا میزان سختی رفع: آسون حد میانگین: 23 درصد YSlow: Add Expires headers Rule Summary Type: Server Priority: High Difficulty: Easy …

ارسال شده در آموزش بهینه سازی سرعت سایت | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , |