نسبت متن به اچ‌تی‌ام‌الآموزش سئو نسبت متن به اچ‌تی‌ام‌ال – Text to HTML Ratios

آیا نسبت متن به اچ‌تی‌ام‌ال مهم است؟ Are Text to HTML Ratios Important? نسبت متن به اچ‌تی‌ام‌ال چیست؟ هر سایتی یک مقدار مشخصی کد در باطن (محتوی درونی سایت) و یک مقدار مشخصی متن در ظاهر (بخش برونی سایت) دارد.نسبت …

ارسال شده در سئو داخلی | برچسب‌شده , |