auto-generatedAutomatically generated content

تولید محتوا اتوماتیک تولید اتوماتیک یا همان اتو-تولید محتوا، به محتوایی گفته میشود که توسط برنامه تولید میشود. اغلب این محتوا اتوماتیک تولید شده مفهوم خاصی رو به کاربر نمیرسانند و فقط چندین کلمه کلیدی که بیشتر جستجو میشوند تکرار …

ارسال شده در تکنیک های سئو کلاه سیاه | برچسب‌شده , |