آموزش سئو عنوان سایت

مشخص کردن عنوان صفحه با استفاده از تگ <title></title>

تگ title هم به کاربران و هم به موتور های جستجوگر موضوع یک صفحه را بیان می کند. تگ <title></title> بهتر است
درون تگ <head></head> ( فایل های HTML )قرار بگیرد.در حالت ایده آل، شما باید یک عنوان منحصر به فرد برای هر صفحه در سایت خود ایجاد کنید.

تگ <title></title>
توضیح عکس : عکسی از تگ <title></title>

Indicate page titles by using title tags

A title tag tells both users and search engines what the topic of a particular page is. The title tag should be placed within the title tag of the HTML document. Ideally, you should create a unique title  for each page on your site.

محتوای عنوان صفحه در نتایج جستجو نمایش داده میشوند

اگر صفحه سایت شما در صفحه نتایج جستجو قرار گیرد، محتوای (عبارت) تگ <title></title> معمولا در اولین خط نتایج (مربوط به سایت شما) ظاهر می شود.( اگر شما ناآشنا هستید با بخش های متفاوت نتایج جستجوی گوگل، شما بهتر است که فیلم بررسی آناتومی نتایج جستجو توسط مهندس گوگل مت کاتس راببینید، و این طرح کمک خوبی برای شناخت صفحه نتایج جستجو گوگل می کند).اگر کلمات جستجو شده درون تگ <title></title> سایت شماهم باشد آن کلمات ضخیم تر خواهند شد.این کمک خوبی به کاربر می کند که تشخیص دهد که مطلب مدنظر خود را پیدا کرده است یا نه.
محتوای تگ <title></title> برای صفحه اصلی سایت شما می تواند نام سایت/کسب و کار باشد و می تواند شامل اطلاعات مهمی مثل محل کسب کار باشد.

نتایج جستجوی سئو قالبفا در گوگل
توضیح عکس: نمایش محتوای تگ <title></title> در اولین خط نتایج جستجو

ضخیمتر شدن کلمات جستجو شده
توضیح عکس: ۱. عبارت جستجو شده ۲.عبارت جستجو شده در عنوان یک نتیجه جستجو (ضخم شده) ۳. عبارتی در عنوان یک نتیجه جستجو (جستجو نشده و با قلم معمولی)

Page title contents are displayed in search results

If your document appears in a search results page, the contents of the title tag will usually appear in the first line of the results (if you’re unfamiliar with the different parts of a Google search result, you might want to check out the anatomy of a search result video by Google engineer Matt Cutts, and this helpful diagram of a Google search results page). Words in the title are bolded if they appear in the user’s search query. This can help users recognize if the page is likely to be relevant to their search (2).
The title for your homepage can list the name of your website/business and could include other bits of important information like the physical location of the business or maybe a few of its main focuses or offerings (3).

اهمیت title برای ربات گوگل

اجنتاب کنید از:

۱.انتخاب یک عنوان که هیچ ربطی به محتوای صفحه نداشته باشد.
۲.استفاده از عنوان های پیش فرض (نرم افزار های سایت ساز) و یا عنوان های مبهم مثل: “Untitled” یا “New Page 1”.
۳.استفاده از یک عبارت برای درون تگ <title></title> در تمامی صفحات و یا تعداد زیادی از صفحات سایت.
۴.استفاده عبارات بسیار طولانی درون تگ <title></title> کمکی به کاربران نخواهد کرد( چون موتور های جستجوگر تعداد خاصی از کاراکتر ها را نشان خواهند داد).
۵.نوشتن کلمات کلیدی غیرضروری در تگ <title></title> سایت.

Avoid:

۱.choosing a title that has no relation to the content on the page
۲.using default or vague titles like “Untitled” or “New Page 1”
۳.using a single title tag across all of your site’s pages or a large group of pages
۴.using extremely lengthy titles that are unhelpful to users
۵.stuffing unneeded keywords in your title tags

منابع:

Google Search Engine Optimization Starter Guide
آموزش سئو عنوان سایت
4.7 - 12

نوشته شده توسط تیم سئو قالبفا در تاریخ 01 سپتامبر 2014 دسته : سئو داخلی